Cyfrowa szkoła
Na co musimy zwrócić uwagę  aby być
bezpiecznym w sieci:
. Należy zainstalować i często uaktualniać
program antywirusowy.
. Nigdy Nie podawać nieznanym osobom
w Internecie: swojego nazwiska, adresu
zamieszkania, adresu szkoły, numeru
telefonu
. Nigdy Nie umawiać się z osobą poznaną
w Internecie.
. Nigdy Nie wysyłać obraźliwe e-maile
. Stosować się do zasad Netykiety -
zachowanie w sieci
. Nie czytać spamów
ZOBOWIĄZANIE !!!
Będziemy przestrzegać  prawa autorskie innych. Każdy
tekst, grafikę i inny dokument pobrany z sieci
opatrzymy źródłem pochodzenia. Używamy tylko
legalnego oprogramowania licencyjnego.

KODEKS TIK
1. Z telefonów komórkowych korzystamy podczas
lekcji tylko w celach edukacyjnych.
2. Podczas przerw korzystamy z Internetu WiFi.
3. Nauczyciele wykorzystują na lekcjach TIK
(komputer, rzutnik, Internet).
4. Nauczyciele proponują ciekawe strony.
5. Chronimy i szanujemy prawa autorskie.
6. Podajemy źródła i autorów informacji z                    
INTERNETU.
7. Organizujemy i prowadzimy zajęcia z TIK
dla dorosłych (uczymy korzystania z Internetu chętnych
rodziców, dziadków, znajomych.
8. Zawsze chronimy siebie i swoje dane w Internecie.
9. Uczniowie szanują sprzęt komputerowy podczas          
lekcji.
10. Nauczyciele wspólnie z uczniami wybierają strony, z
których mogą bezpiecznie korzystać.dobrzycaedu@gmail.com
Napisz do nasz
BEZPIECZNY INTERNET
Program Cyfrowa Szkoła, to przejście szkoły z epoki tablicy i kredy do ery multimediów