I edycja

Od 07.09.2015 roku do dnia 31.12.2015 r.
W pierwszej edycji uczniowei poznawali wiedzę związaną
z bezpieczenstwem w sieci. Po zakończeniu projektu szkoła
otrzymała certyfikat za zdobycie umiejętności bezpiecznego
korzystania z poczty e-mail.
II  edycja
Od 15.04 do 30.05.2016 uczniowie
realizowali  zadania II edycji konkursu
Pierwszy Mail. Bezpieczeństwo w
Internecie pt: Jak Cię widzą, tak Cię
piszą. Twój wizerunek w sieci" . 
W czasie prowadzonych zajęć
uczniowie poznali zasady bezpiecznego
udostępniania wizerunku w sieci,
dowiedzieli się jak reagować na
nadużycia związane z udostępnianiem
zdjęć bez zezwolenia na portalach
społecznościowych, poznali
konsekwencje nierozważnego
przesyłania i udostępniania zdjęć oraz
samodzielnie wykonywali kolaże.
Uczestnicy projektu Pierwszy Mail
Projekt  Pierwszy Mail. Bezpieczeństwo w sieci.