Nasi "Wyklęci" Bohaterowie


Jopek Franciszek
Ps. " Zając",
Ur. 25 I 1920r., Lutynia pow. Krotoszyn, s. Szymona i Marii z d. Tokarzew, z zawodu rzeźnik. Członek placówki AK w
Strzyżewie, a następnie placówki WSGO " Warta". 29. 07. 1945r. zatrzymany przez PUBK Krotoszyn, skazany przez WSO
w Poznaniu na 5 lat, potem mieszkał w Ostrowie Wlkp.

Pawlaczyk Kazimierz
Ps. "Ryś",
Ur. 20 II 1921 r., Trzebowo pow. Krotoszyn, s. Jana i Agnieszki z d. Bielarz, brat Stanisława, z zawodu ogrodnik. Od
września 1945 r. zaprzysiężony członek WSGO " Warta" - oddział Jana Kempińskiego " Błyska" - placówka Koryta- Ligota
pow. Krotoszyn. Aresztowany 11 XII 1945 r. przez PUBP Jarocin. Sądzony wraz z dowódcą i innymi przez WSR w
Poznaniu w świetlicy KW MO.

Pawlaczyk Stanisław
Ps. ?,
Ur. 25 X 1908 r., Trzebowo pow. Krotoszyn, s. Jana i Agnieszki z d. Bielarz, brat Kazimierza. W latach 1931- 1932 służba
w WP- w 9 Szwadronie Pionierów w Baranowiczach, uczestnik kampanii wrześniowej 1939 r. Żonaty, ojciec 2 dzieci. Od
września 1945 r. żołnierz oddziału Jana Kempińskiego "Błyska". Aresztowany 11 XII 1945 r. przez PUBP Jarocin. Sądzony
wraz z dowódcą i innymi przez WSR w Poznaniu w świetlicy KW MO w Poznaniu (przew.: F. Szeliński, ławnicy: J.
Zaborowski i E. Jęczmyk, oskarżał: prok. Max Auster). Skazany 4 V 1946 r. na karę 4 lat więzienia. Potem mieszkał w
Kamieńsku Folwarku pow. Jarocin.

Sobczak Franciszek
Ps.?.
ur.30 III 1920 r., Nowy Karmin pow. Jarocin, s. Marianna i Anny z d. Witczak. Zaprzysiężony członek siatki WSGO
,,Warta' o oddział J. Kempińskiego. ,,Błyska" - grupy M. Wasielewskiego ,,Wilka". 29 XII 1945r. aresztowany przez PUBP
Krotoszyn, a 15 VII 1946 r. WSR w Poznaniu skazał go na 2 lata więzienia.
Janiec Sylwester (?-1946)
b.b.d., pochodził z Galewa, żołnierz oddziału ,,Bory" (Z. Borostowskeigo) , poległ w walce z UB, MO, KBW i WP 26 V
1946r. pod Benicami.
Lisowski Stefan
Ps. ,,Stefan"
ur.17 VIII 1924 r., Trzebowo pow. Krotoszyn, s. Wawrzyna i Franciszki z d. Kajetanek. W czerwcu 1945r. zdezerterował   
z KBW w Rzeszowie. Od października 1945r. współpracował z oddziałem J. Kempińskiego ,,Błyska" , 10 X 1945r. brał
udział w akcji na więzienie w Koźminie pow. Krotoszyn. Od listopada 1945r. członek oddziału M. Wasielewskiego ,,Wilka".         
8 I 1946 r. aresztowany przez grupę operacyjną PUBP z Pleszewa. Skazany 21 VI 1946 r. przez WSR Poznań na 6 lat
więzienia, 15 IV 1949 na 3,5 roku za dezercję i fałszywe dokumenty. Według SB w 1974 r. mieszkał we Wrocławiu.
Bachorz Kazimierz
ps. ,,Suchodolski".
Ur. 18 II 1922 r. Dobrzyca, pow. Krotoszyn, s. Tomasza, Agnieszki z d. Grzegorzka,dezerter z ,,odrodzonego" WP, od
czerwca 1945 r. członek WSGO ,,Warta" - placówka w Strzyżowie pow. Krotoszyn, uczestniczył w akcji w Galewie na 2
żołnierzy sowieckich, 29 VII 1945 r. zatrzymany przez PUBP Krotoszyn za nielegalne posiadanie broni (karabin nr 3771),
skazany 10 XII 1945 r. przez WSO w Poznaniu na podstawie art. 1,3 lit. B, 4   1 lit. A (Dekretu, o ochronie Państwa") na 10
lat więzienia, 22 III 1947 r. zwolniony na mocy amnestii, następnie mieszkał w Poznaniu

Kowalczyk Kazimierz
Ps. ,,Wróbel'',
ur. 18.II 1923 r., Trzebin pow. Krotoszyn, s. Józefa i Marii z d.Ziętek, rolnik. Dezerter z ,,odrodzonego'' WP (38  pp).
Członek Grupy AK Smokiewicza ,,Smoka'' działającej w pow. Krotoszyn, następnie od czerwca 1945 r. w WSGO
,,Warta'' - placówka Strzyżew pow. Krotoszyn, brał  udział w akcji przeciwko Sowietom pod Galewem. Aresztowany 25
VII 1945 r. przez PUBP Krotoszyn.10 XII  1945 r. skazany przez WSO w Poznaniu (przew.: Marian Piękosz bez obecności
prokuratora i obrońców) na 10 lat więzienia. Według SB w 1978 r. mieszkał w m. Trzebin pow. Pleszew.

Żołnierze niezłomni (wyklęci)  działali w ruchu partyzanckim. Żołnierze Wyklęci po zakończeniu II wojny światowej podjęli walkę o wolność i niezawisłość Polski. Przeciwstawiali się władzy komunistycznej i wpływom ZSRR w naszym kraju. Polska komunistyczna nie odpowiadała ich wyobrażeniom i marzeniom o wolnej i niepodległej Polsce.
Liczbę osób, które wchodziły w skład tego ruchu szacuje się na 120-180 tysięcy. Uczestnicy ruchu partyzanckiego określani są, jako "żołnierze wyklęci", "żołnierze drugiej konspiracji" czy jako "żołnierze niezłomni". Byli prawdziwymi patriotami.
Największą  organizacją powstałą na terenie Wielkopolski była Wielkopolska Samodzielna Grupa Ochotnicza "Warta", powołana formalnie rozkazem z 10 maja 1945 r. Założycielem jej, a zarazem dowódcą, był ostatni komendant okręgu poznańskiego AK , ppłk Andrzej Rzewuski ps. "Hańcza".
"Jeśli my zapomnimy o nich, to niech Bóg zapomni o nas"
                                                                Adam Mickiewicz
źródło: IPN
Por. Jan Kempiński "Błysk"
źródło: IPN
Ppłk Andrzej Rzewuski

Ogólnie szacuje się, że WSGO "Warta" liczyła około 5-6 tysięcy żołnierzy. Struktura organizacji składała się z dowództwa grupy, siedmiu komend rejonowych, komend obwodowych placówek i plutonów. Największym oddziałem WSGO był oddział "Błyska", który w 1945 roku składał się z ponad sześćdziesięciu żołnierzy. W skład oddziału wchodziły:
-pluton egzekucyjny (był dowodzony przez NN ps. "Ali")
-pluton operacyjny (był dowodzony przez Czesława Rudakę "Gałązka"),
- oddziały leśne.
Wyposażony był  w ciężarówki, służyło im to w szybkim przemieszczaniu się.

Biogramy Żołnierzy Wyklętych,  mieszkańców ziemi dobrzyckiej
Czesław Mocek
( pseudonim "Spirytus", "Kordzik") urodził się 2 czerwca 1917 r. w Koźmińcu. Uczył się w Seminarium Nauczycielskim, które ukończył w 1936 r., później odbył roczny kurs w Szkole Podchorążych 25 Dywizji Piechoty. Od września 1937 roku pracował jako nauczyciel w szkole powszechnej w Koźmińcu. W 1939 r. urządzał wiece patriotyczne i antyhitlerowskie, które zapadły w pamięć okolicznym mieszkańcom, wśród których byli też Niemcy.
Plutonowy podchorąży Mocek został zmobilizowany 25 sierpnia 1939 r. do 70. pp. Mimo, iż był poszukiwany przez niemiecką policję, angażował się w działalność konspiracyjną najpierw w ramach Tajnej Organizacji Wojskowej, a potem, od połowy 1940 r., w Związku Walki Zbrojnej.
Uczestniczył w organizowaniu siatki łączności konspiracyjnej Inspektoratu Rejonowego Ostrów Wlkp. Wiosną 1942 roku otrzymał zadanie zorganizowania małego (ze względu na warunki panujące w Wielkopolsce) oddziału partyzanckiego w ostrowskim Obwodzie AK. Grupa, nazwana od jego pseudonimu "oddziałem "Spirytusa", operowała do końca okupacji niemieckiej w lasach korytnickich i bronowsko-taczanowskich.Jego oddział atakował niemieckie formacje policyjne (Bahnschutz), urzędy niemieckie, magazyny, obiekty gospodarcze i urządzenia telekomunikacyjne.  Jesienią 1943r. został szefem propagandy  sztabu Okręgu Poznań AK. Od wiosny do jesieni 1944r. wydawał gazetkę "Armia Krajowa" i lokalną gazetkę "Orzeł Biały". Za wyróżniającą się służbę konspiracji został awansowany do stopnia porucznika, a za " aktywną, pełną poświęcenia odwagę wobec nieprzyjaciela służbę" otrzymał Krzyż Orderu Wojennego Virtuti Militari V klasy.  W styczniu 1945r. poślubił swoją łączniczkę Władysławę Błaszczyk "Jagodę". Na przełomie lutego i marca utworzył jednostki kadrowe w Ligocie i Dobrzycy. Jednostka w Dobrzycy została później rozbita przez funkcjonariuszy PUBP z Krotoszyna.
Na trop Czesława Mocka wpadli funkcjonariusze UB z Ostrowa Wlkp. Wtargnęli 21 sierpnia 1945r. o zmierzchu na teren gospodarstwa teściów Mocka w Ligocie. Według relacji rodziny, do domu weszło dwóch osobników, jeden w mundurze. Po krótkiej rozmowie Mocekwyszedł z nimi na podwórze, był nieuzbrojony. Wkrótce potem rodzina usłyszała dwa strzały. Sprawcy twierdzili później, że Mocek rzucił się na nich. Śmierć Czesława Mocka wywołała wielkie wzburzenie wśród mieszkańców. Mogiła Czesława Mocka znajduje się na cmentarzu parafialnym w Nowej Wsi.

Polecamy:
Jan Kempiński ps. "Błysk" (ur. 4 lutego 1921r. w Jaskółkach k. Ostrowa Wielkopolskiego, zm. 21 czerwca 1946r. w Poznaniu) - jeden z przedstawicieli antykomunistycznego podziemia z Wielkopolski, od grudnia 1939 w konspiracji, żołnierz ZWZ-AK. Dwukrotnie odznaczony Virtuti Militari (IV i V klasy). Po wejściu Sowietów nie złożył broni. Dowodził oddziałem podlegającym Inspektoratowi Ostrowskiemu Wielkopolskiej Samodzielnej Grupy Operacyjnej "Warta". Został aresztowany w marcu 1943r. przez Gestapo. Przeprowadził szereg udanych akcji przeciwko komunistycznemu aparatowi terroru, m.in. w październiku 1945r. pod Pleszewem rozbił grupę operacyjną urzędu bezpieczeństwa(UB) i Milicji Obywatelskiej (MO) z Jarocina. Oddział "Błyska" został rozbity przez UB 22 października 1945r. w bitwie pod Odolanowem. Zginęło wtedy kilkunastu partyzantów. . "Błysk" został aresztowany przez UB 17 grudnia 1945r. i skazany na karę śmierci, zamordowany 21 czerwca 1946r. w Poznaniu.Przez cały okres PRL-u uważano go za bandytę. ("Żołnierz Wyklęty"). 22 września 1994r. Sąd Wojewódzki w Poznaniu wyrok na Jana Kempińskiego uznał za nieważny.